Gotik

-GOTİK-

Bir sanat akımı olan gotik,özellikle resim,mimari ve heykel sanatlarında etkisini göstermiştir.Bunun dışında da birçok sanat dalına katkı sağlayan bu akım 13. ve 14. yüzyıllarda Fransa,İngiltere ve Almanya’da etkisini göstermeye başlamıştır.
Rönesans’a kadar süren bu akımın en büyük özellikleri;canlı imgeler,büyüklük duygusu,zengin bezemeler ve mistik dinsel coşkudur.Ayrıca yapılan eserlerde sivri kemerler gibi birçok karakteristik özelliğe sahiptir.Gotik mimarlık öğeleri ortaçağ katedrallerine yükseklik duygusu ve zariflik kazandırmıştır.
Müzik ve sinema sanatlarında da, özellikle günümüzde, gotik akımının getirdiği bazı özellikleri görebiliriz.Özellikle korku filmlerinde sağlanmak istenen mistik atmosfer,gotik tarzda hazırlanan dekorlarla sağlanabilir.

Onur Çoban

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...