Radyo Yayıncılığı ve Radyoda Etik-1

(Etik dersi ödevinden bir bölüm)

2.1-Temel Kavramlar

2.1.1.Radyo’nun Tanımı

Çeşitli şekillerde tarif edebileceğimiz radyo en temel anlamıyla kitle haberleşme araçlarından biridir.Daha detaylı bir tanımla radyo,hemen hemen bütün sanat dallarının ve haberleşme yollarının birleşimidir.(1)
Radyo’nun kelime anlamı ise elektrik dalgalarının özelliğinden yararlanarak seslerin iletilmesi sistemidir.(2)
Tüm dünyada birbirine yakın söylenişe sahip olan radyo kelimesi,İngilizce Radio;Almanca ise Rundfunk olarak adlandırılır.

2.1.2.Radyo Yayını

Radyo Yayını,sesin elektromanyetik dalgalar aracılığı ile,topluma,bir vericiden özel alıcılar ile aktarılmasıdır.(3)
Çeşitli Radyo yayınları mevcuttur.Bunların en önemlileri:FM yayınlar,Kısa dalga yayınlar,uydu yayınları,Polis radyosu yayınları,radar yayınları vs...

2.2.Radyo’nun Tarihçesi

2.2.1.Dünyada Radyonun Gelişimi

Radyo’nun gelişimi bu cihazın icat edilmesinden çok öncelere dayanır.Bunun nedeni sesin kayıt edilebilmesi ve taşınması için yapılan çalışmaların 19.yüzyıl boyunca devam etmesidir.Çeşitli bilim adamları(daha çok mzüiğin kayıt edilmesi için olsada) yapmış oldukları çalışmalarla sesin kaydedilmesini başarmışlardır.Bunun bir vericiden çeşitli alıcılara nakli için ise biraz zaman geçmesi gerekmektedir.Sonunda 1860’lı yıllarda İtalyan Marconi’nin yaptığı çalışmalarla bildiğimiz anlamda radyo ortaya çıkmıştır.
Radyo Yayınlarının düzenli hale geçmesi ise biraz daha zaman almıştır.Sürekli ilk radyo vericisi 2 kasım 1920’de ABD’de çalışmaya başlamıştır.(4)Bu Radyonun ilk haberi seçim haberleri olmuştur.ABD’de 2 sene içinde düzenli yayın yapan istasyon sayısı 382’ye yükselmiştir.1922’de İngilter,Fransa ve SSCB’de;1923^te Almanya’da;1927’de Arjantin ve İtalya’da düzenli radyo yayınları başlamıştır.

2.2.2.Türkiye’de Radyo’nun gelişimi

Ülkemizde Radyo istasyonu ilk olarak 1927 yılında Türk Telsiz Telefon Şirketi tarafından İstanbul’da kurulmuştur.Aynı yıl,kısa bir aradan sonra,Ankara’da ikinci bir istasyon yayınına başlamıştır.
1-Öngören,Mahmut Tali,Televizyona Açılan Pencere,Ankara Gazeteciler Cemiyeti Yayını,Ankara,1972,s.92
2-TDK,Güncel Sözlük
3-Erdamar,Bengül,Radyo Programcılığı,İstanbul,1996,s.14
4-Aziz,Aysel,Radyo ve Televizyona Giriş,A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları,1976,s.8

Radyoların yetersiz kalmaya başlamasıyla 1938 yılında Ankara’da bir uzun birde kısa dalga yayın yapabilen bir istasyon kurulmuştur.
Radyo yayınları 1938 yılında PTT’ye,1940 yılında ise Basın-yayın ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlanmıştır.(1)
Radyo yayınları, 1964 yılında 359 sayılı yasa ile TRT Kurumu'na devredilmiştir.
1961 yılında İstanbul ve İzmir'de başlamak üzere küçük güçte ayrıca il radyoları kurulmuştur. (Antalya, Adana, Ga¬ziantep, Kars, Ankara, Van).
1. Mayıs. 1964'de TRT’nin oluşumuyla güçlü istasyonlar kurulmuş (Erzurum, İzmir, Mersin, Diyarbakır), yurdun, alan olarak % 62'si radyo dinleyebilir olmuştur. 1971 'de An- talya (600 Kw.), 1972'de İstanbul radyoları (1200 Kw.) güçlendirilmiştir. 1974'de TRT-l, TRT-2, TRT-3 (Bugünkü adlarıyla Radyo-1, Radyo-2, Radyo-3) yayınları başlamıştır.


Onur ÇOBAN
İ.Ü. İletişim Fakültesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...