İsimsiz Savaşlar

Tarihimizde birçok savaşın ismi vardır. Çanakkale Savaşı, Viyana Kuşatması, Malazgit Savaşı, Kosova Savaşı vs.
Ancak bir o kadar da isimsiz savaş vardır. Yani gerçekleştiği tarih ile anılan, ayrıca bir özel isim konmamış olan savaşlar.
Bu kavram 1463-1479 Osmanlı-Venedik savaşı gibi sayısız örneği barındırmaktadır. Özellikle bir ara, Osmanlılar ile Ruslar hatta bazen Avusturyalılar arasında yapılan onlarca örnek bu kategoriye girer.

İşin ilginci neden özel isim yerine savaşılan ülke ve tarihin tercih edilmiş olduğudur. Bu şekilde sanki basit bir savaş gibi gelse de aslında çoğu önemli savaşlardır.

Daha ilginci ise bu savaşlara katıldıysanız (günümüzde pratikte pek mumkun olmasa da) sanki hayatınızı boşuna tehlikeye atmışsınızdır.

Gerçekten bu savaşlar unutulmaya yüz tutmuş savaşlar mı?
Onur Çoban

1463-1479 Osmanlı-Venedik savaşı

Osmanlılar ile Venedikliler arasında geçen, isimsiz bir savaş.
1463 ve 1479 yılları arasında geçen bu savaşın bir ismi olmasa da önemi büyüktür. Bu savaş boyunca Osmanlılar Ege adalarının çoğunu ele geçirmişlerdir. Ancak Venediklilere ticari imtiyazlar sağlanmıştır. Ayrıca Balyos adlı Venedik elçileri İstanbul'da bulunmaya başlamıştır.

1676-1681 Osmanlı-Rus savaşı

Osmanlılar ile Ruslar arasındaki ilk büyük savaş.
Savaşı Osmanlılar kazanmıştır ve Ukraynanın bir bölümü ele geçirilmiştir.

1768-1774 Osmanlı-Rus savaşı


Kırım'ın Rusyanın eline geçmesine neden olan savaş. Olay aslında Rusyanın Lehistan (Polonya) soylularına karışması ile başlar. Osmanlı o dönemde hala uluslararası alanda söz sahibidir. Bu duruma müdale etmesiyle Ruslar Osmanlılara saldırır.
Kıırım Hanlığının desteğiyle savaş farklı cephelere sıçrar. Lehistan Ruslara ağır bir yenilgi sağlar. Ancak Kırım Hanlığının kaybetmesi ve Morada çıkan isyan soncunda işler değişir. Özellikle Çariçe ii. Katerina, Rus donanmasını Baltık Denizi'nden Akdeniz'e göndermesi (ki ilktir) büyük bir yıkıma sahne olmuştur. Rus donanması Osmanlıları büyük bir yenilgiye uğratmıştır. Hatta bu olaydan sonra Rus donanması 1770 -1774 yılları arasında 5 yıl daha Ege Denizi'nde kalmıştır.
Osmanlılar Balkanlarda bazı zaferler kazansa da gerçekleşen taht değişiklği sırasında küçük kaynarca antlaşması imzalanmıştır.

1787-1792 Osmanlı- Rus savaşı

Osmanlıların Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla kaybettikleri toprakları geri almak amacıyla başlattıkları savaş.
Savaş ilk etapta Osmanlı ile Rusya arasında olsa da sonradan işler büyür. İngiltere ve Fransa Osmanlıyı üstü kapalı desteklerler. Ancak Avusturya direkt olarak Rusyaya yardım eder. Rusların Özi Kalesini kuşatması ve Avusturyanın galibiyetleriyle Osmanlı zor duruma düşmüştür. Bunun üzerine Osmanlı İsveç ve Prusya'dan destek istese de umduğunu bulamamıştır.
Ziştovi Antlaşması ve Yaş Antlaşması ile Osmanlılar yenilmiştir.Onur Çoban

1806-1812 Osmanlı-Rus savaşı


Napolyon Savaşlarının arka planında gerçekleşen bir Osmanlı Rus Savaşı.
Uzun süren barış döneminden sonra rusya eflak ve boğdanı işgal etmiştir. Bunun üzerine padişah Üçüncü Selim boğazları kapatmıştır. Ardından çıkan savaşta Ruslar Çanakkale Boğazına kadar gelip Osmanlı donanmasını yenmiştir.
28 eylül 1812 tarihinde imzalanan Bükreş Antlaşması ile Rusya, Eflak ve Boğdan'dan çekilecek, Besarabya bölgesi ise Ruslara bırakılacaktı. Osmanlılar Bosna ve Eflak'dan 2 yıl vergi almayacak, Sırplar kendi içlerinde serbest kalacaktı. Tuna nehrinde hem Osmanlı hem de Rus gemileri serbestçe dolaşabilecekti. Prut ve Tuna nehirlerinin sol sahilleri iki ülke arasında sınır kabul edilecekti.

1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı


Rusyanın, Yunan isyanına destek vermesi sonucunda çıkan savaş.
Navarin'de Osmanlı gemileri yakılması neticesinde Padişah İkinici Mahmut boğazları kapattığını açıkladı. Bunun üzerine Rusya Bükreş'i elegeçirdi. ayrıca Varna ve Silistre kalelerini kuşattı.
Bu arada Kafkaslardan saldıran Rusya Kars, Ardahan ve Erzurumu ele geçirdi.
Ardından Edirneye kadar gelenRuslar neredeyse İstanbul'a kadar geldiler.
Bunun üzerine çok ağır olan Edirne Antlaşması imzalandı.
Kısacası Osmanlının ucuz kurtulduğu bir savaştır. Zira neredeyse 100 yıl önce yıkılabilirdi.
Onur Çoban
1593-1606 Osmanlı- Avusturya savaşı

Zitvatoruk Antlaşmasının imzalanmasına neden olan savaş.

1662-1664 Osmanlı-Avusturya savaşı

Erdel Beyinin Osmanlılara sığınması neticesinde başlayan savaş.Vasvar Antlaşması imzalanmıştır ardından.

1735-1739 Osmanlı- Rus- Avusturya savaşı

Osmanlılar ileRusya ve Avusturya arasında gerçekleşen savaş.
1735-1739 Osmanlı-Rus/Avusturya savaşı, Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne ait Azak ve Kılburun Kalelerini işgal etmesiyle başlayan bir savaştır.
Çarlık Rusyası o dönemde, Osmanlı Devleti'nin himayesindeki Kırım Hanlığının yapmış olduğu akınlardan rahatsızlık duymaktaydı. Bu nedenle saldıran Rus Ordusuna osmanlılar savaş ilan ettiler.
Kırım'daki savaşları Osmanlılar kazansa da Hotin yakınlarında Osmanlı ordusu kaybetti.
Sonradan savaşa dahil olan Avusturya, Osmanlılara yenilmesiyle barış görüşmeleri başladı. Rusya da İsveç'ten bir saldırı beklediği için barışa razı oldu. 18 eylül 1739 tarihinde Osmanlılarla Rusya ve Avusturya arasında Belgrad Antlaşması imzalanarak savaş son buldu.
Onur Çoban
1603-1611 Osmanlı-İran Savaşı
İran hükümdarı Şah Abbas'ın Osmanlılara savaş açmasıyla başlayan savaş. İranlılar o sırada gerçekleşen celali isyanlarından faydalanmak istemişlerdir. Sonuçta her iki tarafta mutlu olmuştur.İ ran daha önce kaybettiği topraklarını geri almış, Osmanlı ise İrandan yılda 200 deve yükü ipek almaya başlamıştır.

1617-1618 Osmanlı-İran Savaşı

İranlıların Nasuh Paşa Antlaşmasına uymamaları üzerine gerçekleşen savaş.
Sonuçta yenilen İran antlaşmayı kabul etti ancak vergi yarıya indi.


1622-1639 Osmanlı-İran Savaşı
Günümüzdeki türkiye iran sınırının çizilmesine neden olan savaş.
Savaş iran'ın bağdat'ı işgal etmesiyle başlamıştır.

Onur Çoban.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...