ÇOCUKLARA YÖNELİK MARKALARIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖLÇÜMLENMESİ-2

Not:Lütfen Başı için diğer bölümleri okuyunuz.
-------------------------------------------------
ÇOCUKLARA YÖNELİK MARKALARIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖLÇÜMLENMESİ-2
Yazan:Onur ÇOBAN
2.2.1.Televizyon Reklamlarının Tarihi
2.2.1.1.Dünyada Televizyon Reklamlarının Tarihi

Tarihi Eski Yunan ve Roma dönemine dayanan reklamlar televizyonun icadında beri görsel yayıncılığın en önemli konularından biridir.
İlk düzenli TV yayınının İngiltere’de 1936,ABD ise 1939 yılında gerçekleştiği düşünüldüğünde görece henüz çok yeni bir konudur.(Öngören ve Avşar,2003:18).
1930’lardaki tüm dünyayı etkisi altına alan büyük ekonomik bunalımın varlığı ve televizyonun bir iletişim aracı olarak yeni oluşu reklamcılık konusunda fazla bir gelişme olmamasına neden olmuştur.Ardından gelen 2.Dünya Savaşı ve onun getirmiş olduğu yıkıma rağmen 1940 ve 1950’lerde televizyon Reklamcılığı büyük bir gelişme göstermiştir.(Avşar ve Elden,2004:13) Bu dönemde reklamlara ayrılan bütçeler büyümüş ileride reklam alanında faaliyet gösterecek şirketlerin temelleri atılmıştır.
1950’lerden sonra televizyonun tüm dünyada yaygınlaşmaya başlaması, siyah-beyaz yayınlardan renkli yayınlara geçilmesi, kablolu yayınların başlaması gibi teknolojik gelişmelere hem yayın kalitesin artırmıştır hem de reklamlar için daha iyi yayınlanma ortamları oluşturmuştur.
2000’li yıllara gelindiğinde ise uydular aracılığıyla uluslararası yayıncılığın gelişmesi reklamların daha fazla sayıda insana ulaşmasını sağlamıştır.
2.2.1.2.Türkiye’de Televizyon Reklamlarının Tarihi

Türkiye’de ilk defa Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından “Ankara Televizyonu” adıyla 1968 yılında televizyon yayınları gerçekleşmesine rağmen televizyon reklamcılığı 1972 yılına kadar bir gelişme gösterememiştir.
1972 yılında TRT’de ticari yayınlara başlanması ile gelişmeye başlayan bu tür renkli yayınların başlamasıyla hız kazanmıştır.(Avşar ve Elden,2004:16)www.onurcoban.com
1 ekim 1990 tarihinde özel televizyonların yayına başlaması ile birlikte Türkiye’de televizyon reklamcılığı daha da önem kazanmıştır.Açılan ulusal ve yerel televizyonlar kar amacı nedeniyle bu reklamlara ağırlık vermişler böylelikle de reklam şirketlerinin televizyona daha fazla yatırım yapmasına neden olmuşlardır.
Daha sonra gerçekleşen kablolu TV yayıncılığı,teleteks,dijital yayıncılık,yabancı Televizyon kuruluşların Türkiye’de faaliyet göstermeye başlaması,yabancı reklam şirketlerinin Türkiye’de şubeler açmaya başlaması ve büyük şirketlerin reklama daha fazla bütçe ayırmasıyla televizyon reklamcılığı daha da gelişmiştir.“1994 yılında Reklamcılar derneği,Reklam verenler Derneği,mecralar (basın kuruluşları,televizyon kuruluşları, Radyo TV sahipleri ve yayıncılar Derneği) bir araya gelerek Uluslararası Ticaret Odası’nca hazırlanan Uluslar arası Reklam Uygulama Esaslarından yararlanarak Reklam Öz Denetim/Reklam Ahlak Kodu
esaslarını yayınlamışlardır”(Avşar ve Elden,2004:17) İlgili kuruluşların reklamcılığın etik unsurlarına dikkat çekmeleri sonucu 1994 yılında 3984 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun uyarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun çıkarmış olduğu yönetmeliklerle reklam denetimi artırılmıştır.
2.2.2. Televizyon Reklamlarının Amaçları

Televizyon reklamların en büyük amacı satış yapmaktır.Reklam verenler ürettikleri ürünleri tüketiciye ulaştırmak için reklamın kullanılması çok yaygın bir uygulamadır.Görsel ve işitsek kodlar yardımıyla hazırlanan reklamlar hedef kitle ile mesaj sahibinin iletişimi için çok önemlidir.
Üretim veya satış yapan firmalar ellerindeki mal ve hizmeti aracı veya son kullanıcıya ulaştırmak için televizyon reklamlarını seçmelerindeki en önemli amaçlardan biri televizyonun girdiği hane sayısının fazla olmasıdır.Günümüzde aynı evde birden fazla sayıda televizyon cihazı olabilmekte bu sayede de televizyon yoluyla daha fazla kişiye ulaşabilmek mümkün olmaktadır.www.onurcoban.com
Televizyon reklamlarının bir başka amacıda reklam veren kişi ve kurumların tüketiciyle olan iletişimini sağlamaktır.Reklam verenler bu yolla ürün veya hizmetlerinin tanıtımın sağlayabilmektedir.Reklamlar özellikle piyasaya yeni giren ürünler için iyi bir tanıtım aracıdır.
Firmaların imaj çalışması içinde reklamlar kullanılmaktadır.Firmanın saygınlığını anlatmak, tüketici gözünde firmanın veya ürünün önemli bir konuma yükselmesini sağlamak gibi amaçlarla yapılabilen reklamlar olduğu gibi bir firma veya ürünün değişen kimliğini de tanıtmak amacıyla yapılabilmektedir.onurcoban
Satıcı ile Tüketicinin etkileşimi için reklam ajansları büyük bir dikkatle reklamları hazırlamaktadırlar.Yapılan proje çalışmalarında reklamın anlatı biçimleri belirlenmektedir.Özdeci,dolaysız,Sert anlatı;Dolaylı Romantik Anlatı;Gerçeküstücü Anlatı ve Gülmece Anlatı biçimlerine göre hazırlanan reklamlar yapılan çalışmalarla hangi anlatı içeriklerine dahil olacakları belirlenir.(Yolcu,2001)
Televizyon Reklamları bu amaçlara en doğru biçimde ulaşabilmek için gereken hedef kitle araştırmaları ile hazırlanmaktadır.
ONUR ÇOBAN
2008 İstanbul Üniversitesi
RADYO-TV-SİNEMA Yüksek Lisans
-------------------------------------------------
not:Devamı için lütfen diğer bölüme bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...