ÇOCUKLARA YÖNELİK MARKALARIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖLÇÜMLENMESİ-3

Not:Lütfen Başı için diğer bölümleri okuyunuz.
-------------------------------------------------
ÇOCUKLARA YÖNELİK MARKALARIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖLÇÜMLENMESİ-3
Yazan:Onur ÇOBAN
3.bölüm: çocuk-reklam-marka etkileşimi
3.1. hedef kitle kavramı
Televizyon reklamları hazırlanırken reklam verenler hedef kitle belirlemesi yapmakta ve reklam ajansları buna göre elde edilen veriler ışığında reklamları üretmektedirler.
Hedef Kitle kavramı,bir televizyon yapımcısının,bir televizyon kuruluşunun yada bir program veya reklam veren sponsorun mesajlarının amacına ulaşması için en önemli gördüğü izleyici kümelerini ifade etmektedir.(Kars,2003:15)
Reklamlar hedef kitleye gör hazırlanır.Bunun nedeni reklamdaki ürünün belirlenen hedef kitle tarafından satın alacağı kabul edilmesidir.(Yolcu,2001:29)
Hedef kitle belirlenirken firmanın ulaşmak istediği ve ürünü kullanabilecek olan kişilerin yaş,meslek,cinsiyet,gelir düzeyi,medeni durumu,eğitim düzeyi ve yaşadığı coğrafi yer gibi demografik özellikleri belirlenir.
Belirlenen hedef kitlenin verilen iletilere ulaşıp ulaşmaması doğru hedef kitlenin seçilmesi ve reklamlardaki kodların doğru bir biçimde verilip verilmemesine bağlıdır.Örneğin 14-16 yaş grubunun kullanabileceği ürünün reklamı yapılırken o yaş gurubuna uygun kodların seçilmemesi durumunda reklam amacına ulaşmayacaktır.Bu nedenlerden dolayı reklamların doğru olarak iletilmesi için hedef kitle saptamasına önem verilmesi gerekmektedir.
3.2. Çocukların en çok izledikleri Programlarda yayınlanan markalar
Televizyon İzleme Araştırma komitesi(TİAK) tarafından belirlenen verilere göre şubat ve mart 2007 tarihlerinde çocuklar tarafından en çok izlenen programlarda yayınlanan reklamlar belirlenmiştir.
Bu reklamlarda çocuklara yönelik ürünler olduğu gibi kahvaltılık ürünler gibi hem çocuk hem de yetişkinlerin kullanımına yönelik ürünler yer almaktadır.Ancak reklamların büyük çoğunluğu banka,kuyumculuk,cep telefonu gibi yetişkinlere yönelik ürünler oluşturmaktadır.www.onurcoban.com
Elde edilen bu reklamlar iki grup halinde araştırmada sunulmuştur.Daha çok çocukların tüketimine dahil olan sakız,gofret gibi ürünler çocuklara yönelik diğer kahvaltı ürünleri yetişkinlere yönelik ürünler kategorisine sokulmuştur.
Bu programlarda yayınlanan reklamlara bakıldığında aynı ürünün birden fazla sayıda yayınlandığı gözükmektedir.Ayrıca aynı şirkete ait farklı markalarında reklamlarda ayrı ayrı yer aldıkları gözükmektedir.Böylelikle izleyiciler,bir ürün hakkında daha fazla reklama muhatap olmaktadırlar.

4.bölüm:amaç ve yöntem
4.1. araştırmanın amacı
Toplumun en önemli parçalarından biri olan çocukların televizyon nedeniyle maruz kaldıkları reklamların içerikleri belirlenerek bu kodların çocuklar tarafından anlaşılıp anlaşılmadığının incelenmesi araştırmanın en önemli amacıdır.
Televizyonda hedef kitle araştırmalarının ne kadar doğru olduğu ve çocukların hangi programları tercih ettikleri en azından fikir olarak belirlenmesi de bu araştırma dahilinde incelenmiştir.Çocukların izledikleri ve çoğunlukla kendilerine hitap etmeyen bu tür reklamların neler olduklarının belirlenmesi çok önemlidir.Zira çocuklar üzerinde yapılacak olan çeşitli araştırmalarda bu veriler büyük önem kazanmaktadır.
Televizyonun toplum üzerindeki etkisi göz önüne alındığında yanlış kodlar içeren reklamlar çocuklara büyük zararlar verebilmektedir.Aynı şekilde kullanmadıkları ürünlerin varlığını bilmeleri bile çocuklar açısından kötü sonuçlar oluşturabilir.
Tüketim amacı güden bu reklamlardan etkilenen çocuklar kullanmadıkları ürünleri tüketmeye yönelebilmektedir.Bu açıdan bakıldığında tüm programların izleyici profilleri doğru olarak hesaplanmalıdır.
4.2. Çocuklarla yapılacak alan Araştırmasının Yöntemiwww.onurcoban.com
Araştırma kapsamında çocuklara uygulanacak alan araştırması şu şekilde olmaktadır:
Araştırma yüz yüze görüşme şeklinde toplam 20 çocukla gerçekleştirilmiştir.Yaşları 10-11 arasında olan bu çocuklara aşağıda belirtilen sorular sorulmuş ve bildikleri markalara ulaşılmak istenmiştir.
Cevaplanan sorular ışığında,TİAK’tan alınan veriler incelenmiş ve gerekli yorumlar için veriler elde edilmiştir.
Çocuklara sorulan sorular şunlardır:

-Televizyonda izlediğiniz reklamlardan hatırladıklarınız nelerdir?

Bu soruyla çocukların reklamda görmüş oldukları markaları anımsayıp anımsamadıkları araştırmaya çalışılmıştır.

-Aklınıza gelen markalardan birkaçını sayabilir misiniz?

Bu soru ile çocukların sadece reklamda değil günlük yaşamda da duydukları ve bildikleri markaların neler olduğunun belirlenmesi hedeflenmiştir.

-Yukarda Saydığınız ürünlerin hangilerini kullanıyorsunuz?

Bir üst soru ile ilişkili olan bu soruda çocukların bildikleri ürünler ile kullandıkları ürünler arasında ne gibi bir fark olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.

-Aşağıda belirtilen sınıflandırmaya göre bildiğiniz markaları yazınız.
Cep Telefonu:
Kozmetik ürünü:
Banka:
İçecek:
Çikolata,gofret,sakız,bisküvi:
elektronik eşya:
Mobilya:
Gözlük:
Çocuk Bezi:
Otomobil:
Otomobil Lastiği:

Bu soru ile sayılan ürünlerdeki markaların çocuklar tarafından bilinip bilinmediği anlaşılmaya çalışılmıştır.Özellikle Otomobil Lastiği gibi çocukların tüketimine yönelik olmayan ürünlerin çocuklarca bilinip bilinmemesi incelenmiştir.
ONUR ÇOBAN
2008 İstanbul Üniversitesi
RADYO-TV-SİNEMA Yüksek Lisans
not:Devamı için lütfen diğer bölüme bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...