Eğitim

Dünyayı sadece eğitim değiştirebilir...

Dünya değişmeli veya yenilenmeli mi?

Cevap yaygın kitlelere, muhafazakâr anlayışlı toplumlara göre hayır... Oysa sadece değişim ilerlemeyi, çağdaşlığı ve doğru ilkeleri ortaya koyar. Değişim gerçekleşebilmesi için gerekli olan en önemli şey ise eğitimdir.
Bilgi, eğitimle sağlanılan en önemli kavramdır. Bilgisizliğin ve ön yargının getireceği tek şey cahilliktir. Cahillik, toplumu olduğu kadar kişileri de karanlığa götürür. Dar görüşlülük sistemleri yorar, hantallaştırır. En mükemmel sistem bile bozulur. (hatta belki sistemsizlik bile)www.onurcoban.com
Eğitim, sadece okulların verdiği resmi eğitim olarak düşünülmemelidir. Bu yaklaşım sadece belli kalıplara sıkışmış görüntüde bir bilginin yansımasıdır. Eğitim okullarda olduğu kadar, yaygın da olabilir. Kitaplar, internet hatta çok eleştirilen kitle iletişim araçları... Doğru kitap nasıl bir insanın hayatını olumlu bir şekilde değiştirirse doğru bir TV programı da o kadar değiştirir.Eğitimin sansüre uğraması, gerçekleri yasaklaması devletlerce çok yaygın bir anlayış olarak ortaya çıkar. Oysa bilinmelidir ki devletlerin bile gelişmesi için eğitim şarttır. Ancak eğitimli insanlar devlet kadrolarında olumlu işler yapar, yeni teknolojik gelişmeleri sisteme adapte eder.
Bilgi, hurafeleri ortadan kaldırır. Geri kalmış bölgelerdeki çıkar peşinde koşan sözde ağalara, sözde alimlere, sözde din adamlarına karşı duruş ancak eğitilmiş bir toplumla mümkündür. Araştıran, inceleyen hatta en önemlisi sorgulayan birey, gerçekleri görür.
Zincirlerin kırılması sadece bilginin paylaşımıyla mümkündür.
Bireyler toplumları geliştirmek için bilgi birikimlerini ortaya koymalı özgür bir veri transferi gerçekleşmelidir.
Eğitim, sanıldığı gibi üniversitelerde en üst düzeyde değildir. Ne kadar kitap okusa da bir kişinin "eğitimli" olabilmesi için sorgulaması gerekir. Tabulara inanan ya da en azından onu sorgulamayan birey, asla yenilik peşinde koşamaz. Düzenin değişmesi için yaklaşımların gözden geçirilmesi, aksaklıkların bulunması şarttır.
Okumak, öğrenmek, araştırmak... Farkında olmaya başlamak... Doğru bilgiye özlem duymak...
Eğitim bu kavramlara giden en kestirme yoldur.

Onur ÇOBAN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...