Felsefeye bir bakış-Giriş

"Felsefeye Bir Bakış"
Giriş

Felsefeye Bir Bakış, adlı bu çalışma düşünce tarihini kısa bir özetini içerir. Felsefe Tarihinin ana hatlarını, akımları ve birçok filozofun düşüncelerini burda bulabilirsiniz.
Altta bulunan başlıkları seçerek ilgili konuya göz atabilirsiniz.
Çalışma güncelleştikçe yeni başlıklar eklenecektir.


Giriş

3.bölüm: Doğa Filozofları
      A- Doğayı Açıklama İsteği
      B-Thales
      C-ANAKSİMANDROS
      D-ANAKSİMENES
      E-HERAKLEİTOS
       F-Pythagoras (Pisagor) ve Pythagorasçılık
    G-Ksenophanes
      H-Parmenides
      I-Elealı Zenon
     J-Empedokles

.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...